முதல்வர்களின் வரிசைப்பட்டியல் – பழைய வளாகம்
வ.எண்
பெயர்
முதல்
வரை
1 திரு ஆர்.ஏ. நெல்சன் பி.ஏ.,எல்.எல்.பி.,பார்-அட்-லா 1891 1913
2 திரு கே.நாராயண ராவ் பி.ஏ.,எல்.எல்.பி., 28 ஜூலை 25 ஆகஸ்ட் 1902
ஐ.சி.எஸ் சட்டக்கல்வி இயக்குநர் மற்றும் துறைத் தலைவர். (பொறுப்பு)
3 திரு. சார்லஸ் ஈ.ஆட்ஜர்ஸ்எம்.ஏ.பி.சி.எல்(பார்-அட்-லா) (பொறுப்பு) 26 ஆகஸ்ட் 25 நவம்பர் 1902
2 பிப்ரவரி 1905 19 ஆகஸ்ட் 1906
30 ஜூன் 1908 22 1909 ஏப்ரலில்
4 டாக்டர்.எஸ்.சுவாமிநாதன் (பார்-அட்-லா) 29 ஜூன் 1908 18 அக்டோபர் 1909
(பொறுப்பு)
9 ஜூலை 1912 12 டிசம்பர் 1913
5 திரு. ஆர்தர் டேவிஸ்பி.ஏ.,(பார்-அட்-லா) 1913 1927
6 திரு.சி மாதவன் நாயர்பி.எல்.(பார்-அட்-லா) 5 ஜுலை 1920
(பொறுப்பு)
7 திரு.சி.குன்கிராமன்பி.ஏ.,பி.எல்(பார்-அட்-லா) 10th ஏப் 1924 2nd மார்ச் 1925
(பொறுப்பு)
8 திரு. எம்.ரத்னஸ்வாமிஎம்.ஏ.(பார்-அட்-லா) 1928 1929
9 திரு. கே.கிருஷ்ண மேனன்எம்.ஏ.,பி.சி.எல்., 1930 1949
10 திரு.எஸ்.கோவிந்தராஜுலு நாயுடு பி.ஏ., எல்எல்.பி,(cantab),பி.எல்.(மெட்ராஸ்),பார்-அட்-லா 1949 1952
11 பேராசிரியர் ஏ. பழனிசாமிஎம்.எல். 1967 1968
முதல்வர் மற்றும் துறைத் தலைவர்
12 பேராசிரியர் சி. ராஜாராமன், எம்.ஏ., எல்எல்.பி (Cantab)பார்-அட்-லா 1974 1978
13 பேராசிரியர் மாஸ்டர் சங்கரன்எம்.எல். 1978 1983
14 பேராசிரியர் டி. ஆதிசேஷன்எம்.எல். 1983 1995
15 பேராசிரியர் எஸ். நாராயணசாமிஎம்.எல்., 1995 1997
16 பேராசிரியர் சி. ராபின்எம்.ஏ,எல்.எல்.எம்., 1 ஜூன் 2008 31 ஜூலை 2011.
17 டாக்டர் ஜி.சி கோதண்டன் எம்.ஏ, (வரலாறு) , எம்.ஏ (சமூகவியல்), எம்.எல்., டி.சி.எப், எஸ்.சி., பிஎச்.டி., 2002 2004
18 டாக்டர்.ஜி.பி கோதனா காந்தி, எம்.ஏ, எம்.எல்., டி.ஆர்.எஸ்., டி.எச்.எட்., பிஎச்.டி., 2004 2005
19 பேராசிரியர் சி. ராபின்எம்.ஏ, எல்எல்.எம்., 2005 2006
20 டாக்டர்ஜே . ஜெயமணிஎம்.எல்.,பிஎச்.டி.,எம்.ஏ., எம்.எல்., டி. ஆர்.எஸ்., டி. எச்.எட்., பிஎச்.டி., 2006 2008
21 பேராசிரியர் எம். முகமது இக்பால்எம்.ஏ, எல்எல்.எம்., 2008 2011
22 பேராசிரியர் கே. பாலாஜி நாயுடுஎம்.ஏ, எம்.எல்., எம்.பில்., 2011 2012
23 பேராசிரியர் டாக்டர்எஸ். நாராயணபெருமாள் எம்.எல்.,பிஎச்.டி., 2012 2013
24 பேராசிரியர் (டாக்டர்) என். எஸ்.சந்தோஷ்குமார்எம். காம்.,எம்.ஏ., எம். எல்., பிஎச்.டி., 2013 2014
25 பேராசிரியர்டாக்டர்கே. முருகதாஸ்பி.காம்., எம்.எல்.,டி.டி.எல்., பிஎச்.டி., 2014 2016
26 பேராசிரியர் டாக்டர் கெளரி ரமேஷ் எம்.எல்., பிஎச்.டி., (பொறுப்பு) 2016 2016
27 பேராசிரியர். சி. சொக்கலிங்கம் எம்.ஏ., எம்.எல்., பிஎச்.டி., 2016 2018
28 பேராசிரியர் டாக்டர் ஜே. விஜயலட்சுமி எல்எல்.எம்., பிஎச்.டி.,(பொறுப்பு) 2018 2019
29 பேராசிரியர் டாக்டர் கெளரி ரமேஷ் எம்.எல்., பிஎச்.டி., 2019 2023
30 பேராசிரியர் டாக்டர்.G. ஜெயகௌரி,M.L., Ph.D. 2023