தொடர்பில் இருங்கள்

தகவல் தொடர்புக்கு

தகவல் தொடர்புக்கு

சென்னை டாக்டர்  அம்பேத்கர் அரசு சட்டக் கல்லூரி,

புதுப்பாக்கம்,

திருப்போருர் தாலூக்கா,

செங்கல்பட்டு மாவட்டம்.

அஞ்சல் எண்: 603103.

மின்னஞ்சல்: cdraglcpkm@tn.gov.in